Waarvoor kan ik op raadpleging komen?

 

Oor- en gehooraandoeningen:

Gehoorsvermindering (alle vormen)

Oorruisen / tinnitus

Oorpijn

Oorontstekingen bij kinderen

Ontstekingen in en rond het oor

Vertraagde spraak- en taalontwikkeling bij kinderen

Drukgevoel in het oor

Problemen van de buis van Eustachius

Vocht uit het oor

Chronische middenoor ontstekingen en gezwellen

Heelkundige oorproblemen

Oorproblemen na trauma of ongevallen

Advies i.v.m. hoorapparaten

Afstaande oortjes

 

Evenwichtsstoornissen:

Alle vormen, uitgaande van het binnenoor tot de hersenen

Menière

Bewegingsduizeligheid

 

Neus- en sinusaandoeningen:

Neusverstopping

Neusloop

Allergie

Scheefstand neustussenschot

Infecties in en rond de neus

Neustrauma’s en neusbreuken

Uitwendige afwijkingen van de neus

Sinusitis: ontstekingen van de neusbijholten of sinussen

Hoofdpijnklachten

Pijnklachten rondom de ogen of de neus

Neusbloedingen

Reuk- en smaakproblemen

Neuspoliepen

Tumoren

Heelkundige neusproblemen

 

Mond- en keelaandoeningen:

Keelpijn, alle vormen

Ontstekingen van de amandelen (angina)

Slikpijn

Slikstoornissen

Moeilijke spraak

Zwellingsgevoel van de keel

Jeuk van de keel

Keelslijmen

Pijn in de mond of de tong

Ontstekingen van de mondslijmvliezen of van de tong

Gezwellen van de mond of de tong

Smaakstoornissen

Heelkundige problemen van de mond

Halsklieren

 

Snurken en apnoes:

Sociaal storend snurken

Vermoeidheid en slaperigheid overdag

Slaapstoornissen

 

Aandoeningen van de hals:

Halsklieren

Gezwellen van de hals

Kysten van de hals

Aangeboren afwijkingen

Plotse zwelling van de hals

Infecties

 

Speekselklieraandoeningen:

Ontstekingen

Pijn

Zwelling

Gezwellen

Steen- en kalkvorming

Infecties

 

Aandoeningen van de schild- en bijschildklieren:

Uitwendige of inwendige zwellingen

Slechte werking (te veel , te weinig)

Pijn

Slikproblemen

Kortademigheid

 

Neus-oor-keelpathologie van het kind:

Oor:

Steeds terugkerende acute middenoorontstekingen

Gehoordaling

Vocht in het middenoor

Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Aanvraag logopedie


Keel:

Steeds terugkerende amandelontstekingen (angina)

Sterk vergrote keelamandelen

Allergie

Snurken

Keelobstructie en apnoes

Wegname van de keelamandelen

Heesheid

Aanvraag logopedie


Neus:

Neusbloedingen

Steeds weerkerende verkoudheden

Aanslepende neusinfectie

Allergie

Vergrote neuspoliepen of neusamandel

Verstopte neus

Sinusitis

Hoofdpijn

Neustrauma’s en neusbreuken

 

Heesheid en stemproblemen

Stembandknobbeltjes

Foutief stemgebruik

Aanvraag logopedie

Gezwellen

 

Allergie:

Waterige neusloop

Niesbuien

Verstopte neus

Hoofpijn

Jeukende ogen


 

Verklarende begrippen:


Slikstoornissen: Dysfagie (of slikproblemen):

Pijn, een moeilijke doorgang van voedsel en verslikken.

Evenwichtsstoornissen en duizeligheid:

Evenwichtsstoornissen komen vaak voor en kunnen verschillende oorzaken hebben. De meeste mensen klagen over draaierigheid, een licht gevoel in het hoofd of het gevoel dat de kamer draait. Dit onaangename gevoel kan gepaard gaan met allerlei andere klachten zoals misselijkheid en braken.

Oorruisen en tinnitus:

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen: het horen van geluiden (ruis) die de omgeving niet kan waarnemen.

Advies met betrekking tot hoorapparaten:

Wanneer je het gevoel hebt minder goed te horen kan je in aanmerking komen voor terugbetaling van hoorapparaten. De dokter kijkt dit voor U na en brengt hiervoor de nodige documenten in orde.

Stembandknobbels/-poliepen:

Chronisch stemmisbruik kan stembandknobbels of poliepen veroorzaken waardoor je vaak een zwakke en hese stem ontwikkelt. In de meeste gevallen zijn dergelijke poliepen goedaardig. Toch bestaan ook kwaadaardige stembandpoliepen zodat specifiek nazicht zeker aangewezen is.

Allergische problemen van de luchtwegen:

neusverstopping, jeuk aan de ogen of aan het verhemelte, niesbuien, neusloop, kortademigheid, piepende ademhaling, asthma, …

Snurkproblematiek:

Je houdt je partner wakker ’s nachts of je wordt wakker door het eigen gesnurk. Je wordt wakker van een te droge mond of je wordt wakker met keelpijn. Je bent eventueel niet uitgerust ’s morgens.

Apnoes:

Je schiet ’s nachts plots wakker met ademtekort

Je partner zegt dat je ’s nachts stopt met ademen

Je snurkt ontzettend hard voor en na

Je hebt de indruk heel slecht te slapen of net héél diep

Je wordt talloze malen wakker ’s nachts

Je kan niet platliggen ’s nachts of op je rug slapen

Je bent ’s ochtends niet uitgeslapen of nog moe

Je zou overdag in slaap kunnen vallen

Afstaande oortjes:

De oorschelp(en) staan ietwat dwars en ver van de schedel

Vaak is (zijn) de oorschelp(en) ook wat groter

Vaak is het een familiaal voorkomende problematiek

1 of meerdere oorschelpplooien zijn niet of onvolledig aangelegd

Heelkundige correctie is meestal aangewezen voor het welbevinden van het kind later. Hierbij worden de (onvolledige) oorschelpplooien opnieuw aangelegd. De ideale leeftijd hiervoor is 5-6 jaar.

De ingreep gebeurt onder lichte algemene anaesthesie, net als de eerste wondverzorging na 10 dagen.

Alle aspecten hiervan op medisch gebied worden behandeld.

Contactgegevens

Voor afspraken en raadplegingen:
Gelieve ons te willen contacteren op onderstaand telefoonnummer.

  • 015/ 42 33 77
  • Dokter Luc Van Steendam
    Neus- keel- en Oorarts
    Schuttersvest 35, 2800 Mechelen