Heelkundige ingrepen

  015/ 42 33 77

Heelkundige ingrepen

Dokter Van Steendam was vooral gespecialiseerd in de oorheelkunde,
de heelkunde van de neus en sinussen,
en de neus-keel-oorheelkunde bij het kind.

 

De oorheelkunde omvat

Middenoorheelkunde owv middenoordoofheid op basis van:

  • trommelvliesperforatie
  • traumatisch gehoorverlies

Chronische middenoorontsteking

Fixatie van de beentjesketen

Otosclerose (waarbij de stijgbeugel vastgroeit, vaak familiaal-erfelijk bepaald)

Cholesteatoma (waarbij huid naar binnen groeit en waardoor het oor partieel wordt vernietigd)

Correctie van afstaande oortjes

 

De neus- en sinusheelkunde omvat:

Heelkunde van het neustussenschot

Heelkunde voor chronische sinusitis

Heelkunde voor neuspoliepen en kysten

 

De neus-keel-oorheelkunde bij het kind omvat:

Wegnemen van de “poliepen” (adenoïde vegetaties of neusamandel)

Wegnamen van de keelamandelen

Verwijderen van vocht uit het middenoor , al dan niet met plaatsen van trommelvliesbuisjes

Sluiten van het trommelvlies

Middenoorheelkunde bij cholesteatoma (waarbij huid naar binnen groeit en waardoor het oor partieel wordt vernietigd)

Middenoorheelkunde bij chronische middenoorontsteking

Correctie van afstaande oortjes


Indien een ingreep aangewezen is zal de dokter U deze steeds uitgebreid toelichten met pro’s en contra’s, een idee van de uitkomst, en met bespreking van risico’s en mogelijke verwikkelingen.

Aarzel niet hierover bijkomende vragen te formuleren indien u dit nodig acht.

Concrete afspraken voor heelkunde worden uitsluitend met de dokter zelf gemaakt en ter plaatse in zijn kabinet.

Indien een gemaakte afspraak moet worden verplaatst of geannuleerd dient dit via het secretariaat van de dokter op 015/ 42 33 77 te gebeuren zodat het werkschema van de dokter en dat van de operatiezaal kan worden bijgestuurd!


 

Informatie over uw hospitalisatie bij een heelkundige NKO ingreepAfspraken in verband met Uw ingreep

De hospitalisatie en de ingreep die dient te gebeuren wordt steeds persoonlijk met U besproken tijdens een raadpleging.

Wat brengt u best wel/niet mee naar het ziekenhuis?

Voor de opnamedienst:

uw identiteitskaart

gegevens van mutualiteit en/of verzekering

Voor de verpleegafdeling:

toiletgerief, nachtgoed, ondergoed, kamerjas en pantoffels (niet voor dagziekenhuis)

bloedgroep kaart als u deze hebt

de ingevulde vragenlijst anesthesie

uw thuismedicatie

eventueel onderzoeksresultaten

het telefoonnummer van een persoon die wij tijdens uw verblijf kunnen bereiken

een lijst van allergieën

Andere tips:

Breng best geen waardevolle voorwerpen mee, laat juwelen thuis

Verwijder nagellak en draag best geen make-up


De voorbereiding van uw hospitalisatie en de heelkundige ingreep

Uw leeftijd, uw algemene gezondheid, de chronische medicatie die u eventueel neemt, eventuele allergieën, de behandeling die we voor ogen hebben....verschillende factoren hebben een invloed op wat concreet wordt afgesproken rond een hospitalisatie en operatie. Samen met uw huisarts en de anesthesist (indien het om een ingreep onder algemene verdoving gaat) houden we met deze factoren rekening en zullen we zo nodig voorafgaande onderzoeken laten uitvoeren.

Wanneer u opgenomen wordt voor een ingreep onder algemene verdoving zal u bijna altijd nuchter dienen te zijn op het moment van opname. Concreet wil dit zeggen dat u voor de narcose niets mag gegeten of gedronken hebben - zelfs geen glas water vanaf middernacht!

Het typische verloop van uw verblijf in het ziekenhuis

Bij de planning werd een uur van opname in het ziekenhuis afgesproken.

Na inschrijving in de opnamedienst van het ziekenhuis wordt U naar Uw kamer gebracht, daar ontvangen door een verpleegkundige van Uw afdeling die U wegwijs maakt en de nodige praktische formaliteiten met U doorneemt.

Wanneer uw ingreep aan de beurt is wordt u mét bed naar de operatiekamer gebracht. Voor uw narcose kan u uw NKO arts en de anesthesist nog spreken. Na beëindiging van Uw operatie wordt u naar de ontwaakkamer gebracht, waar gespecialiseerde verpleegkundigen en de anesthesist op u toezien tijdens het eerste ontwaken, eerste pijnstilling toedienen... Zij beslissen gezamenlijk wanneer u voldoende "helder" bent om terug te mogen naar uw kamer waar u tenslotte onder een minder toezicht vertoeft.

Opvolging na ontslag

U hebt een afspraak voor controle bij uw NKO arts gekregen op het moment van Uw ontslag. Bij daghospitalisatie wordt aan u meestal gevraagd om zelf deze controle telefonisch af te spreken.

Aarzel niet contact met uw NKO arts te nemen indien U ergens over bezorgd bent.

Contactgegevens

Voor afspraken en raadplegingen:
Gelieve ons te willen contacteren op onderstaand telefoonnummer.

  • 015/ 42 33 77
  • Dokter Luc Van Steendam
    Neus- keel- en Oorarts
    Schuttersvest 35, 2800 Mechelen